Το ΑΠΘ έθεσε στη διαθεση του Υπ.Πολιτισμού τεχνογνωσία και πόρους

Στο πλαίσιο των αρχαιολογικών ερευνών στον τύμβο Καστά, έγινε έλεγχος και δειγματοληψία των ιζημάτων, εσωτερικά και εξωτερικά του τάφου, όπως και έλεγχος στο υπεδάφος του, ώστε να διαπιστωθεί το γεωλογικό υπόβαθρο. Τις επόμενες ημέρες προβλέπεται η ολοκλήρωση του κοσκινίσματος των χωμάτων, η ολοκλήρωση των υποστυλωτικών εργασιών και η συνέχιση των εργασιών συντήρησης στο μνημείο, αλλά και των ευρημάτων που έχουν μεταφερθεί στο εργαστήριο του Μουσείου της Αμφίπολης. Όσον αφορά στη γεωφυσική διασκόπηση, αυτή θα γίνει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και ειδικότερα από το εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής, το οποίο διευθύνεται από τον καθηγητή Γρηγόρη Τσόκα, μετά από πρόταση του πρυτάνη, καθηγητή Περικλή Μήτκα. Σημειώνεται ότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο έθεσε στη διάθεση του υπουργείου Πολιτισμού όχι μόνον την τεχνογνωσία του αλλά και πόρους του Πανεπιστημίου. Για την διερεύνηση του τύμβου Καστά θα χρησιμοποιηθεί, κυρίως, η μέθοδος της ηλεκτρικής τομογραφίας, στην ανάπτυξη της οποίας έχει συμβάλλει καθοριστικά το συγκεκριμένο εργαστήριο.

[youtube ?v=4PkZepqK1SY]

 

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password