Πρόστιμα και προσαυξήσεις 100 έως 500 ευρώ από 1/09 για τις εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις

Εκπνέει η καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις και έτσι όσοι φορολογούμενοι δεν υποβάλλουν εμπρόθεσμα τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα και προσαυξήσεις. Εκτός από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής εμπρόθεσμων δηλώσεων είναι και η τελευταία ημέρα για την καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου νομικών και φυσικών προσώπων. Στο πλαίσιο αυτό, από 1η Σεπτεμβρίου οι δηλώσεις που θα υποβάλλονται εκπρόθεσμα, θα επιβαρύνονται με πρόστιμα και προσαυξήσεις που κυμαίνονται από 100 έως και 500 ευρώ. Συγκεκριμένα, ανεξάρτητα από το εάν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της αρχικής δήλωσης είναι μηδενικό, πιστωτικό ή χρεωστικό, τα φυσικά πρόσωπα που υποβάλουν καθυστερημένα τις δηλώσεις τους θα πληρώσουν πρόστιμο 100 ευρώ. Μάλιστα, εάν το εκκαθαριστικό είναι χρεωστικό θα βαρύνεται και με προσαύξηση 0,73% ανά μήνα. Για τα νομικά και φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα που τηρούν απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία η εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων θα συνεπάγεται πρόστιμο 100 ευρώ για τις μηδενικές και πιστωτικές δηλώσεις, ενώ εάν το εκκαθαριστικό είναι χρεωστικό θα βαρύνεται με πρόστιμο 250 ευρώ για τα απλογραφικά και 500 ευρώ για τα διπλογραφικά βιβλία, αλλά και με την προσαύξηση 0,73% ανά μήνα υπερημερίας.

[youtube ?v=QpQGoWC24LA]

 

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password